Home 9 Без категорії 9 Azərbaycan və Türkiyə arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında saziş imzalanıb

Azərbaycan və Türkiyə arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında saziş imzalanıb

Azərbaycan və Türkiyə arasında gəlir vergiləri ilə bağlı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında saziş imzalanıb. Bu addım biznes və investorlar üçün transsərhəd fəaliyyət üçün əlverişli mühit yaradacaq. 

Qəbul edilmiş qərar sayəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında transsərhəd iqtisadi fəaliyyət göstərən müəssisə və fiziki şəxslər ticarət və investisiya üçün daha geniş imkanlar əldə edəcəklər. Bu, vergi prosedurlarını sadələşdirir, inzibati yükü azaldır və transsərhəd əməliyyatların cəlbediciliyini artırır. Bundan əlavə, qərar regionda iqtisadi inteqrasiya və əməkdaşlığın dərinləşməsi tendensiyasını əks etdirir.

Azərbaycanın 54,6 milyard ABŞ dollar ÜDM-u və 5,6% artım tempi ilə iqtisadiyyatı irimiqyaslı investisiyalara hazır olan dinamik mənzərəni əks etdirir. Ticarət və investisiya qarşısındakı maneələri aradan qaldırmaqla hər iki ölkə daha dərin iqtisadi əməkdaşlıqdan və daha sıx inteqrasiyadan faydalanacaq.

Layihə haqqında ətraflı məlumat http://surl.li/kjexd