Home 9 Без категорії 9 AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ ÖZƏL İNVESTİSİYALARI CƏLB EDİR

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ ÖZƏL İNVESTİSİYALARI CƏLB EDİR

Sentyabr 12, 2023

Azərbaycan hökuməti ölkə vətəndaşlarının dövlət müəssisələrinin idarə olunmasında iştirakının genişləndirilməsi proqramını həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının dövlət müəssisələrinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərman imzalayıb. Bu addım aşağıdakılara imkan verəcək:

 • korporativ idarəetmənin tətbiqini diversifikasiya etmək;
 • qiymətli kağızlar bazarının inkişafını stimullaşdırmaq;
 • dövlət müəssisələrinin iqtisadi səmərəliliyini artırmaq;
 • uzunmüddətli iqtisadi artıma dəstək vermək;
 • dövlət resurslarına qənaət etmək və iqtisadiyyatın dövlət investisiyalarından asılılığını azaltmaq.

Dövlət müəssisələrində yeni və innovativ texnologiyalardan istifadə edən özəl şirkətlərin investisiyaları uzunmüddətli perspektivdə iqtisadiyyata kömək edəcək. Təşəbbüs haqqında ətraflı http://surl.li/kvaxc

Sənəddə investisiya üçün açıq olan müəssisələri müəyyən edilir. Siyahıya “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” SC, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində olan “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC və “Aztelecom”, həmçinin “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” SC, “AzerGold” və s. daxil edilib. Ətraflı məlumat http://surl.li/kvbar

Birinci mərhələnin məqsədi maliyyə ehtiyacları və bu müəssisələrdə dövlət və özəl sektorun payının optimal nisbətini müəyyən etməkdir. İqtisadiyyat Nazirliyi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi ilə razılaşdırmaqla dövlət müəssisələrinin hərtərəfli auditinin aparılması üçün nüfuzlu beynəlxalq konsaltinq şirkətlərini cəlb edəcək. Konsaltinq təhlilin nəticələrinə əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyi 9 ay müddətində aşağıdakılarla bağlı Prezidentə təkliflər təqdim edəcək:

 • dövlət müəssisələrinin restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması;
 • dövlət müəssisələrinin nizamnamə kapitalı ilə investisiya ehtiyacları arasında optimal nisbətin qiymətləndirilməsi;
 • potensial investorların sayı;
 • rəqabət mühitinin tələblərini nəzərə alınmaqla liberallaşdırma və demonopolizasiya imkanları;
 • dövlət müəssisələrinin dövlətin nəzarətində qalmalı olan əsas fəaliyyət növlərinin və digər fəaliyyət növlərinin özəl sektora verilməsi imkanlarının müəyyən edilməsi;
 • maliyyə vəsaitlərindən istifadə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, müəssisələrin təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi, səhmlərin özgəninkiləşdirilməsi və dövlət iştirakının qismən satılması üsulları;
 • proqramın həyata keçirilməsi üçün mövcud qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi.