Home 9 Без категорії 9 AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA ŞİRKƏTLƏRİNDƏ İDARƏETMƏ STANDARTLARI TƏTBİQ EDİLİR

AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA ŞİRKƏTLƏRİNDƏ İDARƏETMƏ STANDARTLARI TƏTBİQ EDİLİR

Azərbaycanda investisiya şirkətləri müəyyən standartlara uyğun işləyəcək. Mərkəzi Bank “İnvestisiya şirkətlərinin korporativ idarəetmə standartları”nı təsdiq edib. 

Şirkətin idarə edilməsini direktorlar şurası tərəfindən təsdiq edilmiş strategiya və siyasətlərin həyata keçirilməsinə nəzarət edən müşahidə şurası təmin edəcək. Hər bir investisiya şirkəti 3 il üçün strateji planı təsdiq etməlidir ki, bu plan hər il nəticələrdən və təxirəsalınmaz çağırışlardan asılı olaraq düzəldiləcək. Təsdiq edildikdən sonra bu sənəd 30 gün ərzində AMB-na təqdim edilməlidir. Bundan əlavə, müşahidə şurası investisiya şirkətinin, onun struktur bölmələri və törəmə müəssisələrinin fəaliyyətinə nəzarət edəcək. 

Hər bir investisiya şirkətində aşağıdakılar üçün komitələri olmalıdır:

  • audit;
  • komplayens;
  • risklərin idarə edilməsi;
  • korporativ idarəetmə və s.

Şirkətdə risklərin idarə edilməsi sistemi fəaliyyət sahəsindən asılı olacaq və üç qorunma xəttinə malik olmalıdır.  

O cümlədən, bütün investisiya şirkətləri təsdiq edilmiş strateji planı 30 gün ərzində AMB-na təqdim etməlidir. İki il ərzində hər 6 aydan bir investisiya şirkətləri korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqini qiymətləndirməli və qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində nəticələri Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.

Standartların tələbləri haqqında ətraflı məlumatı http://surl.li/qxszp ünvanında oxuyun