Home 9 Комітет 9 Aqrar-sənaye kompleksi, FMCG və ərzaq istehsalı/təchizatı komitəsi

Aqrar-sənaye kompleksi, FMCG və ərzaq istehsalı/təchizatı komitəsi

Avqust 29, 2023

Komitənin fəaliyyətinin əsas məqsədi: kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının ədalətli və şəffaf tənzimlənməsi, FMCG, idxal-ixrac işlərinin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə yardım; Əlverişli biznes mühitinin yaradılması məqsədilə sənayeyə aid məsələlər üzrə Ukraynanın qanunverici orqanları ilə əməkdaşlıq.

Komitənin fəaliyyəti istiqamətləri:

  • kimya və kosmetika istehsalı sahəsində, qablaşdırılmış məhsulların markalanması sahəsində tənzimləmə və qanunvericiliyin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə kömək etmək üçün Ukraynanın dövlət strukturları ilə əməkdaşlıq: istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericilik, məhsulların markalanması hissəsində, əhalinin sanitar-epidemioloji rifahının təmin edilməsi sahəsində dil qanunvericiliyi;
  • təşəbbüslərin hazırlanması və dövlət strukturları ilə əlaqə;
  • Azərbaycan və Ukrayna bazarlarında işgüzar əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün iştirakçılar üçün kommunikasiya və informasiya tədbirləri.