Home 9 Комітет 9 İnvestisiyalar, bank işi və maliyyə xidmətləri komitəsi

İnvestisiyalar, bank işi və maliyyə xidmətləri komitəsi

Avqust 29, 2023

Komitənin fəaliyyətinin əsas məqsədi: iştirakçıların maraqlarının Ukrayna hökuməti qarşısında təmsil olunması,

iş problemlərinin həlli üçün təkliflərin verilməsi, habelə Azərbaycan iqtisadiyyatının nümayəndələrini Ukraynanın maliyyə sahəsində mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırmaq məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi və media vasitələrilə məlumatların yayılması.

Komitənin fəaliyyəti istiqamətləri:

  • Ukrayna hökuməti ilə əməkdaşlıq daxil olmaqla iştirakçıların maraqlarının müdafiəsi;
  • Komitənin üzvləri üçün iqtisadiyyatın maliyyə, bank işi və investisiya sektorları üzrə tədbirlər;
  • işgüzar əlaqələr qurmaq məqsədilə Ukrayna və Azərbaycan maliyyəçil və investorları arasında kommunikasiyanın təşkili.