Home 9 Комітет 9 Tikinti və daşınmaz əmlaka investisiya layihələri komitəsi

Tikinti və daşınmaz əmlaka investisiya layihələri komitəsi

Avqust 29, 2023

Komitənin fəaliyyətinin əsas məqsədi: Assosiasiya üzvlərinin tikinti və daşınmaz əmlak sahəsində təcrübə, keys, daşınmaz əmlaka investisiyalar mübadiləsi üçün səmərəli platforma yaradılması. “ТЕРЕЗИ” UABA iştirakçılarının maraqlarını müdafiə etmək və layihələrin həyata keçirilməsində dəstək göstərilməsi.

Komitənin fəaliyyəti istiqamətləri:

  • qanunvericilik fəaliyyəti: tikinti və investisiya sahəsində qanunların təhlili, iştirakçıların fəaliyyətinə dair tövsiyələr, UABA Komitəsinin nümayəndələrinin Ukrayna Ali Radanın profil komitəsində iştirakı;
  • Komitənin üzvləri üçün hüquq, qanunvericilik və s. suallar üzrə  məsləhət və məlumat xarakterli tədbirlər;
  • kommunikasiya, analitik, informasiya dəstəyi.