Əməkdaşlıq təklif edirik

  • Təcrübəli ixracatçılara – ixrac şirkətin kommersiya fəaliyyətinin mühüm bir hissəsidir.
  • Fəaliyyətə başlayan ixracatçılara – beynəlxalq bazarlara çıxmaq imkanlarını nəzərdən keçirən şirkətlər.
  • İxrac üzrə ekspertlərə – beynəlxalq ticarətin inkişafına təkan verən assosiasiya, ittifaq və özəl məsləhətçilər.