Home 9 Без категорії 9 HƏRBİ RİSKLƏR: SIĞORTANI NECƏ ALMAQ OLAR?

HƏRBİ RİSKLƏR: SIĞORTANI NECƏ ALMAQ OLAR?

Oktyabr 18, 2023

Dünya Bankının MIGA agentliyi ilk dəfə olaraq Ukraynadan bir layihəyə investisiyanı sığortalayıb. Bu zəmanəti M10 Lviv Sənaye Parkı Sənaye parkı alıb. MIGA tərəfindən verilən 9,2 milyon ABŞ dollarlıq zəmanət əslində kompleksin birinci fazasının tikintisinə investisiyaların sığortası kimidir. Bu zəmanətin əhatə etdiyi risklər bilavasitə müharibə ilə bağlıdır – düşmən atəşi nəticəsində obyektin fiziki məhvi və/və ya onun üzərində nəzarətin itirilməsi.

Müharibə sığortası”nı necə əldə etmək olar? Hansı tələblər irəli sürülür və nə qədər vaxt aparır? Ərizə tərtib edərkən nələrə diqqət yetirmək lazımdır?

Sığorta təminatının alınması prosesində dövlətin iştirakı vacibdir, çünki MIGA-nın diqqət yetirdiyi parametrlərdən biri də layihənin regionun inkişafına təsiridir. Ərizənin verilməsindən müqavilənin imzalanmasına qədər olan prosedur təxminən altı ay çəkir. Vaxtın yarıdan çoxu lazımi araşdırmaya sərf olunur, bu müddət ərzində MIGA layihənin maliyyə, texniki və hüquqi komponentlərini təhlil edir, şirkətin “iş faylını” öyrənir və onun imicini qiymətləndirir.

MIGA üçün üç əsas istiqamət müəyyən edilə bilər.

  • Vəsaitlərin mənşə mənbələri. Səhmdarlar kimlərdir, pulları haradan gəlir, bütün klassik KYC (Know Your Client) təcrübələri. Şirkət aydın maliyyə mənbələri ilə “ağ” və şəffaf olmalıdır;
  • Biznes modeli. Niyə şirkət müəyyən bir layihə ilə məşğul olur, nə üçün region və ya ümumilikdə ölkə üçün vacibdir? Sonuncu meyar MIGA üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir;
  • Texniki komponent. Layihənin müəyyən keyfiyyət meyarları – maliyyə, iqtisadi və hüquqi komponentlərə uyğunluğunun dərin texniki auditi.

M10 zəmanəti Yaponiya hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən Ukraynanın Yenidənqurma və İqtisadiyyatına Dəstək Trast Fondunun (SURE) yaradılması sayəsində mümkün olub. Gələcəkdə analoji layihələr donorlar tərəfindən MİGA-nın əlavə maliyyələşdirilməsi hesabına mümkün olacaq. Ətraflı məlumat http://surl.li/lzkin

Bundan əlavə, digər korporasiyalar müharibə risklərini sığortalamağı planlaşdırır. Xüsusilə, DFC bir neçə Ukrayna şirkəti ilə danışıqlar aparıb. Lakin hələlik korporasiya daha çox yerli fond və bankların maliyyələşdirilməsi istiqamətində işləyir. Söhbət müharibə zamanı yaradılmış Horizon Capital investisiya şirkətinin yeni fondu üçün təxminən 25 milyon ABŞ dollardan gedir.

Həmçinin, Fransanın dövlət ixrac kredit agentliyi Bpifrance Assurance Export Ukraynaya investisiya qoymağa hazır olan fransız şirkətlərini sığortalayacağını açıqlayıb. Söhbət investorun aktivlərinin və ya debitor borclarının itkisinin 95%-ə qədərinin ödənilməsindən gedir.