Home 9 Без категорії 9 İNVESTİSİYA İSTİQAMƏTİ: AZƏRBAYCANDA VƏ UKRAYNADA BİZNES ÜÇÜN QARŞILIQLI FAYDALI İMKANLAR – CƏLAL HÜSEYNOV, “TƏRƏZİ” UABA-NIN PREZIDENTI

İNVESTİSİYA İSTİQAMƏTİ: AZƏRBAYCANDA VƏ UKRAYNADA BİZNES ÜÇÜN QARŞILIQLI FAYDALI İMKANLAR - CƏLAL HÜSEYNOV, “TƏRƏZİ” UABA-NIN PREZIDENTI

Fevral 14, 2024

Bu yazı Azərbaycan mediası – Haqqin.az üçün hazırladığım məqalənin bir növ davamıdır (saytımızda tanış ola bilərsiniz – https://terezi.org/uk/azerbajdzhanski-zmi-pro-uaba-terezi/).

Onda diqqəti Ukraynada potensial perspektivli sənayelərə yönəltdim. İndi isə hökumətimizin Ukraynaya investisiyaların cəlb edilməsinə yönəlmiş qanunvericilik təşəbbüslərini, eləcə də Ukrayna biznesinin Azərbaycandakı imkanlarını “vurğulamaq” istərdim.

Ukrayna əhəmiyyətli potensiala malik və xarici investorları üçün açıq ölkə olaraq sərhədlərini genişləndirməyə və biznes üçün cəlbedici şərait yaratmağa davam edir.

Avqust ayında ölkə hökuməti “Ukraynada iri investisiyalar olan investisiya layihələrinə dövlət dəstəyi haqqında” Qanunun yeni redaksiyasını qəbul edib. Bu, ölkədə investisiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və stimullaşdırılması istiqamətində mühüm addım oldu.

Ona əsasən, müəyyən meyarlara cavab verən investisiya layihələrinə 15 il müddətinə dövlət dəstəyi və hüquqi sabitlik təminatları verilir. Bu, investorlar üçün etibarlılıq və şəffaflıq yaradır ki, bu da əlverişli investisiya mühitinin inkişafı üçün vacibdir. O cümlədən, dövlət əhəmiyyətli investisiyaların həcminin 30%-ə qədərini vergidən azad etmək, vergi ödənişlərinin azaldılması və digər həvəsləndirmə formaları şəklində təmin edə bilər.

Bundan əlavə, Ukrayna investorlara digər əsas qanunlar çərçivəsində inkişaf üçün imkanlar təqdim edir:

  • “Sənaye parkları haqqında” Qanun müəssisələrin yerləşdirilməsi, onlara lazımi infrastruktur və dəstək verilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
  • “Dövlət-özəl tərəfdaşlıq haqqında” Qanun hökumət və özəl sektor arasında birgə təşəbbüs və layihələrə yol açır, iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün daha çevik şərait yaradır.
  • Ukraynanın maliyyə mexanizmləri sahəsində istifadə etdiyi yeni yanaşma da çox vacibdir. “İxrac fəaliyyətinin təşviqi üzrə maliyyə mexanizmləri haqqında” Qanun investorlara investisiyaları hərbi risklərdən sığortalamaq imkanı verir. Bu güclü əlavə mühafizə və təhlükəsizlik tədbiridir.

Həmçinin imkanlar və yeni qanunlar çərçivəsində Ukraynanın dövlət müəssisələrinin elektron platformalarında Azərbaycan investorların marağına cəlb edə biləcək özəlləşdirmə proqramlarını da qeyd etməliyik.

Azərbaycan biznesi üçün Ukrayna cəlbedici və perspektivlidir. Hətta müharibə kimi daxili və xarici çağırışlar kontekstində də Ukrayna zamanın çağırışlarına cavab verərək sabitliyi və islahatları qorumaqdadır.

Öz növbəsində Ukrayna biznesi üçün Azərbaycanda da perspektivlər açılır. Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi siyasəti Ukrayna şirkətləri üçün yeni imkanlar yaradır.

Yeni “Arbitraj haqqında” Qanun Azərbaycan rəhbərliyinin Ukrayna investorları cəlb edə biləcək sistemli və ardıcıl islahatlara hazır olduğunu nümayiş etdirir. Sənaye parklarında və iqtisadi zonalarda güzəştli investisiya proqramları da Ukrayna biznesi üçün cəlbedici imkanları açır.

Hər iki ölkə üçün əsas üstünlüklərdən biri populyarlıq qazanan və avropalı tərəfdaşların getdikcə daha çox diqqətini cəlb edən Orta Dəhlizə inteqrasiya yolu ilə yeni bazarlara çıxış, habelə onun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərardır.

Son zamanlar texnologiya, avadanlıq, logistika, istehsalın lokallaşdırılması, idxal-ixrac kimi müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı hər iki tərəfdən biznes qurumlarından sorğuların sayının artdığını müşahidə edirik. Bu məqsədlə “TƏRƏZİ” UABA fəal şəkildə tərəflərin təcrübəsini öyrənir, bazarları və ölkələrin qanunvericilik tənzimlənməsini təhlil edir.

Ümumiyyətlə, Ukrayna və Azərbaycanın hər iki ölkədə biznesin inkişafı və iriləşməsi üçün yeni imkanlar açaraq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və uğurlu investisiya təşəbbüsləri üçün hər cür əsas mövcuddur. Hətta bəzi məlumatlara görə, 2023-cü ildə müharibə və logistika xərclərinin artması şəraitində ölkələr arasında mal dövriyyəsi təxminən 400 milyon ABŞ dolları (2021-ci ildəki təxminən 1 milyard ilə müqayisədə) təşkil edib. Məncə, bu, 2024-cü ildə potensialı olan nikbin göstəricidir.