Home 9 Без категорії 9 İNVESTİSİYA TƏŞVİQLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ – UKRAYNA NƏ EDİR

İNVESTİSİYA TƏŞVİQLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ – UKRAYNA NƏ EDİR

Oktyabr 4, 2023

Ukraynada ilk tam hüquqlu investisiya stimullaşdırılması sistemi 2021-ci ilin fevral ayında qüvvəyə minmiş “investisiya dayəsi” haqqında 8138 №-li Qanun olmuşdur. Lakin müharibə başladıqdan iqtisadi reallıqlar dəyişdi. Bir sual yarandı ki, “investisiya dayələrini” iqtisadiyyatın müharibədən sonrakı yenidən qurulmasına özəl investorları cəlb etmək üçün effektiv mexanizmə necə çevirmək olar. 

UkraineInvest və UAR-nın İqtisadiyyat Komitəsi qanuna dəyişikliklərlə bağlı təkliflər paketi təklif edib. Söhbət investisiyaların həddi məbləğinə tələblərin azaldılması yolu ilə investisiya təşviqlərinin təkmilləşdirilməsi və həddi imkanlarının genişləndirilməsindən gedir:

 • həddi tələblər 20 əvəzinə 12 milyon avroya qədər endirilib;
 • iş yerlərinin sayı azaldılıb – 80 əvəzinə 10-dan 50-yə qədər;
 • dövlətlə xüsusi investisiya müqaviləsi imzalanmazdan əvvəl layihələrin icrasına başlamaq üçün icazənin verilməsi;
 • yeni dəstək formalarının tətbiqi və s.

Yeni dəstək formaları investorlar üçün vacibdir. Dövlət vəsaiti hesabına tikilmiş mühəndis-nəqliyyat infrastrukturu obyektindən əvvəlki istifadə imkanlarına aşağıdakılar əlavə edilib:

 • investor tərəfindən tikilən mühəndis obyekti üçün dövlət tərəfindən vəsaitin kompensasiyası. Bu yanaşma irimiqyaslı investisiya layihələri – istehsal və logistika klasterlərinin həyata keçirilməsi zamanı vacibdir;
 • investisiyaların cəmi həcminə elektrik şəbəkələrinə qoşulma haqqının daxil edilməsi və mühəndis-nəqliyyat şəbəkələrinə qoşulma xərclərinin kompensasiyası;
 • investorun meşə təsərrüfatı istehsalının itkilərinə görə kompensasiyadan azad edilməsi;
 • layihənin təsdiqi prosedurunun asanlaşdırılması – sənədlər paketini təqdim edərkən investordan ENPV göstəricisini hesablamaq tələb olunmayacaq və İqtisadiyyat Nazirliyi qiymətləndirmənin maliyyə komponentini nəzərə alacaq;
 • əgər şirkət müəyyən investisiya layihəsini həyata keçirmək üçün yaradılmışdırsa, investor mütləq əlavə “special purpose vehicle” yaratmadan layihəni həyata keçirə bilər;
 • Hökumət və investor arasında danışıqlar prosesinin mümkünlüyü.

Qanun, həmçinin xüsusi investisiya müqaviləsi imzalamadan əvvəl xərclənmiş kapital qoyuluşlarının 20 milyonluq həcmə daxil edilməsinə icazə verib. Ancaq iki vacib şərt var:

 • əhəmiyyətli investisiyaları olan yeni investisiya layihəsi olmalıdır;
 • əvvəlcədən qoyulmuş investisiyaların məbləği layihənin investisiya dəyərinin 30%-dən çox ola bilməz.

Layihənin icrasına İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq ərizə təqdim etməzdən 18 aydan gec olmayaraq başlandıqda investor dövlət dəstəyi üçün də müraciət edə bilər.

“Müsbət dəyişikliklərə elektron rabitə sahəsində investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları daxildir”, – qeyd edir UABA-nın prezidenti Cəlal Hüseynov.

İnvestisiya stimulları haqqında ətraflı məlumat http://surl.li/kzyug