Məqsədimiz

Ukrayna və Azərbaycan arasında iqtisadi və işgüzar əməkdaşlığın inkişafına yardım göstərmək, ixrac-idxal əlaqələrini, biznes partnyorluğunu inkişaf etdirmək.