Home 9 Без категорії 9 “ТЕРЕЗИ” UABA və Ukrayna Təkrar Emal eçen Metallar Assosiasiyası (“VTORMET” UA-si) Əməkdaşlıq Memorandumu imzaladılar.

“ТЕРЕЗИ” UABA və Ukrayna Təkrar Emal eçen Metallar Assosiasiyası ("VTORMET” UA-si) Əməkdaşlıq Memorandumu imzaladılar.

Bu nəyə görə Ukrayna və bizim satınalma və təkrar emal sənayemiz üçün vacibdir?

Rf-nın hərbi təcavüzü nəticəsində Ukraynanın satınalma və emal sənayesi müvəqqəti işğal edilmiş ərazidə yerləşən və ya atəş zamanı məhv edilmiş istehsal sahələrinin təxminən 20%-ni və polad istehsalının və istehlakçılar – metallurgiya və tökmə müəssisələri tərəfindən qara və əlvan metal qırıntılarının müvafiq istehlakının azalması hesabına daxili bazarın təxminən 70%-ni itirmişdir.

Metallurgiya və tökmə müəssisələri tərəfindən metal qırıntılarının istehlakının əhəmiyyətli dərəcədə azalması və daxili alış qiymətlərinin dünya qiymətlərilə müqayisədə 2-2,5 dəfə aşağı müəyyən edilməsi səbəbindən Ukraynanın dövlət müəssisələri toplanmış metal qırıntılarını tam sata bilmir və hər il təxminən 10-12 milyard qrivna (260-300 milyon ABŞ dolları) ABŞ dolları) məbləğində əla vəsaiti qazana bilmir.

“VTORMET” UA-nın prezidenti Volodımır BUBLEY: “Belə bir şəraitdə sənayemizin müəssisələri sərbəst metal qırıntılarının həcmini xarici bazarlara göndərirlər. Metal qırıntılarının ixracından Ukraynaya təxmini valyuta gəliri ildə 100-120 milyon avro təşkil edə bilər. Bu, iş yerlərini və bütövlükdə sənayeni xilas etməyə imkan verəcək. Azərbaycan bazarı Ukraynanın bu sahədə işləyən müəssisələri üçün çox perspektivli satış istiqamətinə çevrilə bilər”.

“Azərbaycanda prokat metala yüksək tələbat var və bununla yanaşı metal qırıntılarına da ehtiyac yüksəkdir. Bu gün Azərbaycanın prokat istehsalı imkanları ildə 800 min tonu aşır, tələbat yüksəkdir və daim artmaqdadır. Ona görə də hazırda tələbat olan metal qırıntılarının tədarükü Azərbaycanın prokat metal istehsalçıları üçün aktualdır. Biznes assosiasiyaları arasında əməkdaşlıq Ukrayna şirkətlərinə satış bazarını genişləndirməyə imkan verəcək, “Vtormet” UA-nın üzvlərinə və tərəfdaşları üçün yeni bazarlara və potensial istehlakçılara çıxış əldə etməyə kömək edə bilər. Bu isə satış həcminin potensial artımı, biznesin genişlənməsi və ölkələr arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafı deməkdir”, – vurğulayır “ТЕРЕЗИ” UABA şirkətinin prezidenti Cəlal Hüseynov .

Cəlal Hüseynov dediyinə görə, hər iki assosiasiya – “ТЕРЕЗИ” UABA və “Vtormet” UA dövlət orqanları və ictimaiyyət qarşısında peşəkar assosiasiyaların üzvlərinin maraqlarını birgə təmsil etməyi, qırıntıların emalı və ixracı sahələrinin maraqlarını müdafiə etməyi planlaşdırır.

Bü da vacibdir ki, indi assosiasiya üzvləri üçün müvafiq bazar, hüquqi və biznes məlumatlarına şərik olması, biznes tərəfdaşları arasında məhsuldar və qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq imkanı yaranıb.

Volodımır Bubley qeyd edir: “Biz səmərəli əməkdaşlığa ümid edirik. Metal qırıntılarının Azərbaycana ixracı Ukrayna üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevrilə bilər ki, bu da ölkənin ticarət balansını yaxşılaşdıracaq. Üstəlik, bu metal qırıntılarının tədarükü və emalı sahəsində əlavə iş yerlərin açılması deməkdir, bu da rusiyanın təcavüzü nəticəsində metallurgiya zavodlarının bağlanması və dağıdılması şəraitində çox aktualdır”.