Home 9 Без категорії 9 UKRAYNA DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN KORPORATİVLƏŞDİRMƏSİ: YENİLİKLƏR

UKRAYNA DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN KORPORATİVLƏŞDİRMƏSİ: YENİLİKLƏR

Aprel 17, 2024

2026-cı ilin sonuna kimi Ukraynanın 15 əsas dövlət müəssisəsi korporativ islahatlardan keçməli və səhmdar və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə çevrilməlidir. 2024-cü ildə hansı obyektlərin dövlət mülkiyyətində qalacağını yaxud özəlləşdiriləcəyini müəyyən edən Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul ediləcək.

 

2025-ci ilin birinci rübündə bütün dövlət müəssisələri üçün xüsusi vəzifələrin yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair yol xəritəsi qəbul ediləcək.  2025-ci ilin üçüncü rübündə dövlət müəssisələri üçün xüsusi vəzifələrin icrası ilə bağlı olan hesablar və xüsusi vəzifələrin icrası ilə bağlı olmayan dövlət müəssisələri üçün hesablar arasında fərqi müəyyən edən qanunvericiliyin tətbiqi nəzərdə tutulur. Korporativləşdirmə haqqında ətraflı məlumat http://surl.li/rubky