Yerli xüsusiyyətləri bilirik

Biz, Assosiasiya üzvlərinin əməkdaşlığını səmərəli təşkil etmək üçün hər iki ölkənin yerli biznes və mədəni xüsusiyyətlərini diqqətlə nəzərə alırıq.